Direktni marketing - Direktna pošta

Logistička podrška za efikasnije poslovanje !

KONTAKT

Direktni marketing - Direktna pošta

Servis je dizajniran kao Vaša logistička podrška uz stalno prilagođavanje usluga za efikasnije poslovanje. Namenjen je biznis korisnicima za pripremu, pakovanje i dostavu na slanje standardnih pismonosnih pošiljki, brze pošte, direktne pošte, standardnih i biznis pakete. Distribucija se vrši izborom najpovoljnijih zvaničnih distributera. U mogućnosti smo da Vam u saradnji sa našim poslovnim partnerima i dobavljačima ponudimo ofset i digitalnu štampu, izbor koverti i ambalaže za pakovanje visokog kvaliteta i po prihvatljivim cenama.